„Siła różnic w zespole”

silaAnna Sarnacka-Smith „Siła różnic w zespole. Jak indywidualne potrzeby i motywacje przekuć na wartość i wspólny cel”

Jako menedżer sam często powtarzam, że zależy mi na budowaniu zespołu, których składa się z bardzo różnych osobowości. Staram się konstruować zespół w ten sposób, żeby był zróżnicowany zarówno wiekowo, płciowo, pod względem charakteru, pod względem różnych doświadczeń zawodowych. Głęboko wierzę, że ten kierunek jest słuszny aczkolwiek nie mogę napisać, żeby był łatwy w praktyce. Stąd duże zainteresowanie wzbudziło we mnie pojawienie się nowej książki Anny Sarnackiej-Smith. Być może kojarzysz, że w zeszłym roku wspominałem o pierwszej z jej książek.

Książka składa się z 13 niezależnych od siebie rozdziałów opisanych jako klucze, które pozwalają otworzyć szereg drzwi, stanowiących bariery w codziennej komunikacji w życiu zawodowym. Autorka porusza bardzo różną problematykę:

– od kwestii budowania wspólnoty celów,

– codziennej komunikacji (która może nam pozwolić lepiej zrozumieć jak postępują nasi pracownicy),

– motywowania pracowników,

– różnorodności stylów komunikacji/osobowości w pracy (w modelu DISC, który sam na co dzień bardzo doceniam),

– negocjacji zarobków przez kobiety,

– przemocy w pracy,

– naszych różnych nawyków poznawczych związanych z tym czy bardziej zwracamy uwagę na to co robią dobrze, czy raczej na błędy naszych współpracowników

– problematyki zmiany w życiu zawodowym.

O ile Everest lidera był skierowany głównie do osób, które zajmują menedżerskie i przywódcze pozycje w firmie tak „Siłę różnic w zespole…” można traktować jako książkę, z której skorzysta zarówno szef zespołu jak i jego pracownicy.

To, co jest mocną stroną książki to dużo osobistych historii autorki pokazujących realia komunikacji w środowisku zawodowym. Osobiste historie połączone z własnymi przemyśleniami nadają dodatkowej wartości tej pozycji. Oczywiście możesz na czytelniku patrzeć w inny sposób, natomiast ja lubię, kiedy w książce czuć styl autora. Gotowość przyznania się do błędu przy jednoczesnym pokazaniu, jak można się uczuć na błędach to kolejny z elementów, który sprawia, że książkę czytałem z większym zainteresowaniem niż w przypadku kolejnego podręcznika z obszaru human resources.

Należy jednak podkreślić, że zamierzeniem autorki nie była prezentacji jej subiektywnych opinii zbudowanych na ograniczonej bazie własnych doświadczeń. Aby lepiej opisać obecną rzeczywistość i pokazać jak kształtują się różnice w postrzeganiu miejsca pracy autorka przeprowadziła badanie (dla bardzie precyzyjnych: ilościowe badanie ankietowe przeprowadzone z firmą SW Research więc zapewne metodą CAWI), którego wyniki przytacza pokazując jak różnią się mężczyźni i kobiety w Polsce pod kątem sposobu komunikacji, motywacji, wartości w pracy. To, czego może mi tutaj zabrakło to pokazania tego jak na różnych zmiennych wypadają nie tylko kobiety i mężczyźni ale również młodsi i starsi pracownicy. Mam wrażenie, że właśnie kwestia różnicy wiekowej a nie płci determinuje różnice m.in. w obszarze wartości.

To, czego mi jeszcze zabrakło to… poruszenia głównego tematu z okładki w sposób bardziej ustrukturyzowany. Moje wrażenie, jest takie, że książka zawiera sporo ciekawych treści, które niekoniecznie korespondują z głównym tematem (np. rozdział poświęcony zagadnieniu negocjacji zarobków czy ten dotyczący przemocy w pracy). Samą lekturę uważam za wartościową jednak spodziewałem się po niej trochę czegoś innego. Autorka pokazuje jak dopasowywać sposób komunikowania i motywowania menedżerów do różnych typów osobowości (wg modelu DISC), z kolei raczej nie próbuje odpowiedzieć na pytanie – „jak sprawić, żeby w ramach zespołu, w ramach różnych doświadczeń, pracownicy lepiej ze sobą się komunikowali”.

Dziękuję wydawnictwu MT Biznes za udostępnienie egzemplarza książki do recenzji.

Leave a Reply