Discover Digital Life

  1. Ilu znajomych na portalach społecznościowych ma statystyczny polski internauta? Średnia wartość to 201 znajomych. Jest to wysoki wynik biorąc pod uwagę, że angielscy internauci wskazują 164 znajomych, włoscy 159 a, niemieccy jedynie 75.
  2. Czy rzeczywiście w Polsce osoby w wieku 16-20 znacznie więcej czasu spędzają będąc on-line niż osoby z grupy wiekowej 45-60? Wynik dla pierwszej grupy to 20 godzin w ciągu tygodnia, dla starszych internautów średnia wynosi 16 godzin. Czy jest to duża różnica? Sami oceńcie.
  3. W którym kraju na świecie blisko połowa Internautów deklaruje, że najważniejszą dla nich czynnością w Internecie jest granie? Na Filipinach takiej odpowiedzi udzieliło 46% ankietowanych (w Polsce tylko 4%).

Więcej odpowiedzi na podobnego typu pytania możecie zdobyć przeglądając darmową część raportu z badania Discover Digital Life – http://discoverdigitallife.com przeprowadzonego przez międzynarodową agencją badawczą TNS w 46 różnych krajach (w tym w Polsce) z blisko 50 tysiącami internautów. Dla wszystkich zainteresowanych socjologią internetu jest to na pewno ciekawe źródło wiedzy. Pełen, płatny raport, jest za to z pewnością kopalnią wiedzy i insightów dla wszystkich specjalistów zajmujących się social media, reklamą i komunikacją w Internecie.

Leave a Reply